Personvernregler og informasjonskapsler

verson 3.2, 2017-12-15

Dette dokumentet beskriver personvernpolitikken til IDC GAMES SL., ID_nummer B87077632 og telefonnummer +34912142847, i forhold til dataene som samles inn på websidene og applikasjonene for mobile enheter som gjenspeiler vår forpliktelse til å opprettholde og garantere sikre kommersielle forhold ved å beskytte personlige data og garanterer retten til privatlivet til enhver bruker av våre tjenester.
All informasjon som gis mens du besøker nettstedet vårt, blir behandlet i samsvar med gjeldene databeskyttelseslover og vil bare bli samlet inn, behandlet og brukt til lovlig legitime formål som vi informerer om nedenfor.

  1. Lagrede dato og dets formål

For det første, for å overvåke og forhindre autorisert bruk eller aktiviteter som kan være ulovlige (for eksempel for å opprettholde og garantere sikkerhet i tilfelle angrep mot våre datasystemer), Lagrer vi teknisk informasjon, av anonym karakter, på utstyret fra de som får tilgang til vertsserkerne våre, for eksempel IP-adressen din.

I tillegg samler vi inn anonym informasjon om nettleserloggen din gjennom datamaskinen eller enheten din. Denne informasjonen, som ikke inkluderer personlige data, vil bli lagret og brukt privat, for utvikling av analyse og statistikk og for å forbedre nettstedet og applikasjonen vår, samt for å tilpasse tilbudene dine etter dine preferanser. Du kan nekte å gi oss slik informasjon ved å forhindre installasjon av «informasjonskapsler! gjennom konfigurasjonsaltern dativene i nettleseren din, men det kan hende at visse tjenester ikke fungerer som de skal hvis du gjør dette. Vennligst se instruksjonene og håndbøkene til nettleseren din for mer informasjon.

På en annen side må du først registrere deg som bruker for å kunne tilby tjenestene som er tilgjengelige via nettstedet vårt og mobilapplikasjoner. I løpet av den tiden vil vi be om en gyldig e-postadresse og skatte-identifikasjonsnummer (for faktureringsformål) i tillfelle kjøp). Denne adressen, i tilfelle å inkludere ditt virkelige navn, betraktes som personopplysninger, og vil sammen med resten av de forespurte dataene blir lagret i vår brukerfil, behørig registrert hos det spanske byrået for databeskyttelse, og være nødvendig for at vi kommuniserer oppdateringer eller endring som skjer i dem.

Endelig genererer den vanlige bruken av vår online videospillplattform eller våre applikasjoner et betydelig volum tekniske data (spill, varighet, rangering osv.), som må lagres for å garantere din fremgang som spiller. Denne informasjonen er vert på våre servere, og kan deles med tredjepartsutviklere, men inkluderer ikke identifiserende data.

  1. Datarapportering

E-posten du bruker under registrering kan kommuniserer til resten av enhetene som utgjør gruppen som IDC Games tilhører, for å kunne tilby deg informasjon om andre produkter og tjenester som vi har.

  1. Samtikke til å motta kommersiell kommunikasjon

I forhold til ovenstående innebærer aksept av denne personvernpolicyen under registreringsprosessen som bruker at du gir ditt samtykke til mottak av slik informasjon, i form av nyhetsbrev eller kommersiell kommunikasjon.

  1. Tredjeparts nettverk

Brukere kan gi tilgang til internett og / eller mobilapplikasjoner til IDC Games via sin konto i forskjellige sosiale nettverk, som Facebook, Twitter, Google+ eller YouTube. Ved å aktivere denne tilgangen autoriserer de disse sosiale nettverkene til å kommunisere visse data som er inkludert i profilen deres, for eksempel brukerens fulle navn, bilder, kontaktinformasjon, personlige forhold osv.

På samme måte ved å aktivere denne tilgangen tillater brukerene oss uttrykkelig å:

1) Få tilgang til og beholde tilgangsinformasjon til disse nettverkene;

2) få tilgang til og bevare informasjon so disse nettverkene kommuniserer til oss:

På en annen side er visse videospill fra IDC Games- katalogen tilgjengelig på tredje-festplattformer, som Apple Store, Google Play Store eller Steam. Ved å registrere deg som bruker på disse plattformene godtar du deres respektive vilkår for bruk og personvernregler, men ved å laste ned et av våre produkter godtar du også personvernsreglene til IDC Games, som vil bli brukt på dataene som disse plattformene kommuniserer til deg.

  1. Rett til å få tilgang til, rette, kansellere og motsette seg (ARCO- rettigheter)

Eiere av personopplysninger har rett til innsyn, retting, kansellering og innsigelse. Den raskeste og enkleste måten å utøve disse rettighetene på er ved å gå inn på brukerkontoen din og endre dataene dine direkte eller slette fullstendig informasjon. All informasjon vi trenger å lagre, under en juridisk eller kontraktsmessig forpliktelse, vil bli blokkert og kun brukt til disse formålene i stedet for å bli slettet.

For å utøve disse rettighetene kan du skrive til IDC Games (ved å sende en e-post til info@idcgames.com eller på postadresse til C/Pasamar nº 1, lokal 3, Las Rozas de Madrid, 28231), ved å legge ved en kopi av et offisielt identifikasjonsdokument.

Gjennom de samme kanalene kan du også når som helst tilbakekalle ditt samtykke til bruk av kontaktdataene dine til reklameformål, markedsundersøkelser eller utvikling av tilfredshetsundersøkelser, uten tilbakevirkende kraft.

  1. Vilkår for bruk

I samsvar med de generelle databeskyttelsesforskriftene blir brukere informert om at det juridiske grunnlaget som behandlingen av personopplysningene som er beskrevet i denne personvernserklæringen er basert, i utgangspunktet er full gjennomføring av kontrakten for levering av tjenester som er fullkommen ved aksept av vilkårene for bruk av ICD Games- nettet eller applikasjonene, og på sekundær basis, brukerens eget samtykke til de beskrevne behandlingene, inkludert de som ikke er relatert til levering av de avtalte tjenestene, kan han eller hun forhindres i å bruke tjenesten.

  1. Modifikasjoner

Retningslinjene for personvern på denne siden kan lide når det kommer til oppgraderinger på grunn av endring i lovkrav eller forbedringer og endringer i måten vi tilbyr og leverer våre produkter og tjenester på. Disse endringene vil bli kunngjort behørig i portalen til nettstedet og / eller mobilapplikasjonen, og vil være effektive med brukerens påfølgende tilgang til dem. Til tross for det foregående anbefaler vi at du besøker denne siden med jevne mellomrom for å kunne konsultere gjeldene vilkår til enhver tid.